15.4.10

UNTILITED | KAROL TYMIŃSKI

Jacket: MaldororTrousers: Comme des Garcons Homme Plus

Blouse: Maldoror

photo: Yosuke Demukai

styling: Magdalena Nawrocka_demi couture
make up: Zosia Krauska

1 komentarz: